//Funktioner

Nye funktioner i Sapera

Her på siden ses et overblik over Saperas nye funktioner. Vores nye funktioner er alle funktioner, som er kommet efter ønsker fra vores kunder. Se om dit ønske er med i vores nyeste version.

3. maj 2023 - Sapera APP Sapera APP opdatering vil være tilgængelig på google play butik i løbet af onsdag d. 4 maj

APP: Afsend SMS / E-mail når arbejde er udført eller ved fakturering

Det er nu muligt, direkte fra APP’en, at afsende SMS eller E-mail når en salgsordre er afsluttet (Arbejde udført tilstand).

Dette kræver opsætning af salgsordretypen i Sapera

APP: Opret modtagelse

 

Fra APP kan man nu oprette modtagelser. Enten en baseret på en købsordre, eller en tom modtagelse.

 

På selve modtagelsen kan man scanne de varer man har modtaget.

Hvis linjen omhandler flere serienummervarer kan man “swipe til højre” på linjen for at for dialogen frem til at registrere selve serievarene.

 

Dette vil åbne et kladdevindue, hvorfra de modtagne serienummervarer kan scannes eller tastes ind.

Ved tryk på Plus ikonet kan man fremsøge allerede oprettede serievarer.

Ved skanning sættes serienummeret som udgangspunkt til det sammme som stregkoden. Man kan ændre dette ved at swipe og trykke “Åben”

Hvis man senere ønsker at udfylde serienumre på serievarer, hvor serienummer er udfyldt automatisk kan dette evt. køres fra Sapera ved valgt af kolonnefilter “Er serienummer automatisk oprettet”

 

 

APP: Ved handlinger -> scan vare

Til denne visning er der nu tilføjet information om, hvilken org. enhed og på hvilken lokation (eks. hylde) varen findes.

Statuskladde 

Når du scanner en varer ind i statuskladden på APP, vil den nu vise aktuelt lagertal og reservationstal.

 

APP: Salgsordre – tilføj filter på ordretype

Det er nu muligt at filtrere salgsordre på ordretype.

 

APP: Tildel opgaver til sig selv

Du kan nu tildele en opgave til dig selv.

Du kan bruge filter til at vise alle – og så venstre “swipe” for at få mulighed for at tildele opgaven til dig selv.

APP: Nyt layout til opgaver

Vi har gjort layout’et til opgaver på APP’en mere overskueligt.

 

27. april 2023 - Sapera

Mindre rettelser

 • Rettelse til ældre Verifone terminaler. Rettelse til at dankortkvittering ikke altid blev udskrevet
 • Rettelse til udskrifter (52×30, Servicecard, Invoice, SalesOrder)
 • Sapera tooltip – ved store tooltip kan der nu scrolles og kopieres fra dem…
 • Slet af sikkerhedsgrupper er nu muligt
 • Købsfaktura med kladde tilstand – en linje med flere serievarer – understøtter nu negativt antal (kreditnote)
 • Webshop sync stabilisering
 • Webshop “Tillad at ordre kommer end i Påbegyndt tilstand)
 • Dynamiske felter af typen katalog (opslag) understøtter ny søgning i feltet samt oprettelse af nye værdier, direkte fra feltet (kræver opsætning)
 • Total tekst går ind over andre felter på kunder / leverandør tabel (ved mindre skærme)
 • Markering på salgsordre / faktura på linjer, hvor en rabat er givet automatisk
 • Årsafslutning – advar hvis der er posteringer uden for de definerede periode. Denne info kan også ses inde på de enkelte konti
 • Hastighedsforbedring ved bogføring af statuskladder med varianter

2. maj 2023

Mindre fejlrettelser

 • Salgsordre. Rettelse til at bibeholde produktlokation fra forgående linje
  (kræver setup – der er forskellige muligheder. Eks. lokation efter tilgængelig / prioritet / fast lokation – eller forgående linje)
 • Rettelse der gerne skulle forhindre at salg er frosset efter kreditkort betaling (ved tryk ESC for at lukke betalingsvinduet, kunne salget ende i “frosen” tilstand
 • Udskrifts rettelser: Customers.rdl, Invoiec.rdl, StockDraftEntries.rdl
 • Tilføjet serienummer kolonne på debitorkortet på serienummervare fanen
 • Rettelse til at forhindre nye labelkladder ved “Tilføj til labelkladde” fra lagerkladdebogføring
 • Problem med at lagerkladde fast indstillet org. enhed blev ikke respekteret ved nye linjer

23. april 2023 - Sapera

Eksport af købsordre til CSV

Eksport af købsordre til CVS-filer i format forventet af Stihl og Husqvarna. 

Dette kræver abonnement.

Anden betaler på købsfaktura

Du kan nu angive en anden betaler ved oprettelse af købsfaktura.

Serienummervarerknap

Nu er der mulighed for åbning af serienummervarer direkte fra kassen. 

Dette kan gøres via knappen [Åben serienummervarer].

Forfaldsdato ved kassesalg

Forfaldsdato bliver nu sat for kassesalg fra kundekonto.

Kundeoprettelse via SMS

Opret nu kunde med SMS. 

Sapera vil ikke acceptere foretrukken kommunikation som telefon, når kun SMS var indtastet. 

Dette er nu rettet og sat i drift.

Hastighedsforbedring til Salgshitlisten

Der er blevet foretaget en hastighedsforbedring angående hentning af salgshitlisten via blandt andet topudskriftsmenuen.

Med moms / Uden moms

Rettelse til skift mellem “med moms” og “uden moms” på købsfaktura. Nu kan du frit skifte mellem med moms og uden moms, uden at total eks. moms beløbet ændre sig.

Kopiering af tilbud

Tilbud kan nu kopieres.

Faner på produktsiden

Faner på produktsiden blev ikke altid markeret med fed skrift. Selv hvis de indeholdte data. Dette er nu rettet og alle faners overskrifter med indhold, vil nu blive vist med en fed fond.

19. april 2023 - Sapera

Modtagelse af serievarer – ved valg af eksisterende

Modtagelse af serievarer er nu forbedret. I sidste frigivelse blev modtagelser af serievarer forbedret, såldes at man kunne scanne de modtagne serievarer og evt. lægge dem på lager, uden at skriv et serienummer (udskyd valg af serienummer til eks. salget). Nu er der bygget videre på modtagelsen, så man kan vælge blandt allerede oprettet varer. Dette er brugbart, hvis varerne er automatisk indlæst fra “Synctool” eller på anden måde allerede er oprettet i Sapera.

 

Her vælges serievarer

 

Som overføres til modtagelseskladden

14 april 2023 - Sapera

Salgsordre massefakturering

Salgsordre kan nu sættes til massefakturerring. På den måde kan man eks. afslutte en kundesalgsordre – uden at fakturerer kunden med det samme.
En senere kørsel, kan medtage alle kunders salgsordrer i tilstanden “Klar til massefakturering”. På den måde kan evt. abonnementkørsler faktureres sammen med evt. fortløbende ordrer.

Abonnement

Sapera understøtter nu abonnementer.


 

 

 

 

 

Abonnementer kan enten oprette faktura eller salgsordre. Ved oprettelse af Salgsordre kan man vælge om evt. skal massefaktureres. Ved oprettelse af Salgsordre kan man vælge om evt. massefaktureres.

Det kan vælges om der skal oprettes en salgsordre / faktura pr. kunde – uanset hvor mange abonnementer kunden har. Eller om der skal oprettes en salgsordre / faktura pr. kunde / abonnement.

Et abonnement kan ligeledes knyttes til en serienummervare. Dette kan eks. benyttes sammen med forkoder så en kunde der har en serviceaftale (eks. Husqvarna serviceaftale – ikke vil blive fakturaret for reparationer omhandlet af service aftalen. Til gengæld vil der dannes posteringer på en mellemregningskonto til eks. Husqvarna.)

Abonnementskørsel


 

 

 

 

 

 

 

Abonnement kan bestilles som modul til Sapera. Kontakt salgsafdelingen, hvis dette har interesse.

Opdeling af kunder pr. butik / afdeling

Det er nu muligt at opdele kunder pr. butik (eller afdeling) i samme tenant.

Det er et tilsvarende koncept som kendes i dag for lagre og regnskaber.

Kunder kan aktiveres / deaktiveres for de enkelte butikker – uden det påvirker de andre butikker.

Hvis en kunde forsøges benyttet fra en butik, hvor kunden ikke er oprettet, men kunden findes i anden butik, vises dette følgende skærmbillede:

Herfra er det let at aktivere kunden for den aktuelle butik – samt gemme samtykke fra kunden.

Flere funktioner fra kundeoversigten understøtter nu “Valg af flere kunder på en gang” og derefter klik på handling – eks. Aktivér / Deaktivér.

Statusoptælling

Fra denne version dannes kun “korrektioner” ved statusoptælling. 

Det vil sige, hvis der før optælling var 10 på lager og optælling bekræfter der er 10 på lager, så dannes ingen justeringer.

Hvis kostpris ændres / lagerværdi ændres eller antal justeres op / eller ned, så dannes lagerposteringerne til at få lageret til at stemme.

 • Hvis der indtastes mindre antal end faktisk antal, så vises antal med rødt.
 • Hvis der indtastes større antal end faktisk antal, så vises antal med gult

På varekortet under varebevægelser er der nu kommet løbende sum.

Og man kan se antal der faktisk var tastet ind i kladden, samt antal der repræsenterer den justering der fandt sted.

Lagertræk – automatisk fra lokationer

Sapera kan nu sættes op til automatisk at lave lagertræk fra bestemte lagerlokationer.

Hvis lagre er opdelt pr. lokationer og ønsker at Sapera automatisk skal tage lagertrækket fra bestemte primær hylder, gøres dette ved hjælp af opsætning til automatisk lagertræk – samt prioritet på lokationer.

Indlæsning af leverandørfaktura

Sapera kan nu konfigureres til at indlæse leverandørfaktura fra en mailkonto – som dermed automatisk vil havne som posteringer i en posteringskladde.

Denne funktion kræver abonnement samt opsætning for hver leverandør / faktura layout der ønskes understøttet.

Ved interesse kontakt vores salgsafdeling.

Forbedret modtagelse

En modtagelse kan eksempelvis have en linje, som består af 100 serienumre.

Det er nu muligt, at modtage de 100 serienummervarer ved at scanne serienummeret.

Filvedhæftninger / drag & drop

Arbejdet med at vedhæfte filer til en salgsordre / købsfaktura / finansbilag etc. 
er kraftigt simplificeret og testet med blandt andet “drag & drop”

Derudover kan man direkte fra et finansbilag, se om der eksempelvis
er vedhæfninger til kilden (eksempelvis faktura eller købsfaktura.)

Send e-mail

Det er nu muligt at sende e-mails til kundekategori.

Mindre forbedringer

Nedenfor ses hotfixes / mindre forbedringer fra denne version:

Lager

Adressekontrol

Serviceindkaldelser (oversigt)

Serienummervarer

Brugere

Lagerkladder

Årskørsel

Udskrifter